Announces the beginning of sales of the great royal treasury!-50%

1428876227_zolotoy-sunduk.jpg

In the presence of the keys to the chests of gold in 1000, the number of active buyers neogranichenno.Sredi will compete for the keys on the 5000 and 10000 gold.

Sales are not official.
Therefore, the payment is made on a purse WebMoney only in USD currency.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ogłasza rozpoczęcie sprzedaży wielkiego skarbca królewskiego! -50%

W obecności kluczy do skrzyń złota w 1000 roku liczba aktywnych kupujących neogranichenno.Sredi będą rywalizować o przycisków na złoto 5000 i 10000.

Sprzedaży nie są oficjalne.
Dlatego też, płatność dokonywana jest na WebMoney torebce tylko w walucie USD.